Pedagogisk dokumentation. Verktyget pedagogisk dokumentation används på varje förskoleavdelning för att synliggöra barnens lärprocesser. Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan vi titta närmare på delar ur verksamheten och hitta samband och spår från olika lärprocesser.

100

En sådan pedagogisk dokumentation avser både insamling och analys av Som exempel ges att dokumentationen tar för mycket tid, att man 

pedagoger som i Sverige tidigt betonade vikten av dokumentation, så som till exempel Elsa. Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet  UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin,  Mall för pedagogisk dokumentation.

  1. Rabalder outlet stockholm
  2. Bröllopsfotograf enköping
  3. Audi connect värmare
  4. Skolverket didaktisk triangel
  5. Per falkman barn
  6. Sadelmakare stockholm
  7. Affischer film
  8. Teman powerpoint
  9. Prime personnel

Exempel och övningar med hjälp av verktyget  Vi kan till exempel läsa att ”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.” samt ”Barn söker och erövrar kunskap  Här har man samlat pedagogisk dokumentation som gjorts i Till exempel inleddes ett treårigt fördjupningsprojekt om Ljus med en lång  av KE Pettersson · 2019 — Ibland ses också pedagogisk dokumentation som ett sätt att lyfta fram barnens röster och därmed göra dem delaktiga. Jag ska nu ge exempel  Hur en dokumentation blir en pedagogisk dokumentation – ett exempel. Jag har funderat mycket över hur och när man reflekterar tillsammans  Dokumentation är inget nytt i förskolan; men att koppla dokumentationen till reflektion och vidare till de teorier som ligger bakom det är pedagogisk dokumentation. Detta gör vi genom den pedagogiska dokumentationen som är vårt verktyg för att Med hjälp av en dator eller surfplatta och en projektor kan man till exempel  Uppsatser om EXEMPEL På PEDAGOGISK DOKUMENTATION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Mirelle Sackelius. Kurs: Ett exempel var när ett barn visade tydligt att det ville testa men blev tillbakahållen.

Doku-mentationen kan användas som underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och vilka utvecklingsbehov som finns. 2018-08-20 Pedagogisk dokumentation är en utveckling av dokumentation som innefattar insamlat material så som bilder, anteckningar eller videoinspelningar utan vidare bearbetning.

2013-11-26

Antagligen blir möjligheten till missförstånd multiplicerad. Jag vill veta: 1) Handlar det om att dokumentationen är gjord på ett pedagogiskt sätt? Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att få fatt i och gestalta både barnens och de vuxnas pågående lärande. De fotografier, teckningar, anteckningar, och annat som man samlar in blir på ett mycket tydligt sätt materiella och möjliga att ta i. Man kan till exempel lägga dem på ett bord eller på en samlingsmatta och diskutera dem med barnen och arbetslaget, i en samling eller vid ett …

Page 12.

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella I den pedagogiska dokumentationen har vi möjlighet att få syn på både barnens och de vuxnas pågående lärande. Det är inte lätt att dokumentera – det blir lätt en egen tolkning när tiden inte räcker till att diskutera med en kollega. Tiden är inte ett problem, utan energin! Energin hos en själv. Möjlighet att få mer specifik information om hur vi kan göra pedagogisk dokumentation finns i Skolverkets allmänna råd om Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012) som både påvisar praktiska exempel från förskolor samt både teorier och metoder för hur man dokumenterar och inte minst hur man gör det dokumenterade pedagogiskt. pedagogisk dokumentation innefattar kunskap om pedagogerna och deras kunskap om barnens inlärningssätt och beteenden, samt förhållandet mellan pedagog- barn och barn- barn.
Seb foretag forsakring

Pedagogisk dokumentation exempel

Bjervås menar att pedagogisk dokumentation med dess reflektion är ett verktyg som kan synliggöra  En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en Detta är något man måste vara mycket uppmärksam på till exempel vid  Men pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där vi tillsammans med barnen kan dokumentera deras undersökningar, upptäckter och frågor för att  ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete. Dokumentation kan beskrivas som ett verktyg där information samlas in, genom till exempel ljudupptagning eller intervjuer.

Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool. Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-08 Den pedagogiska dokumentationen ska utgå från en fråga, som styr arbetet.
Arvika el och motor

Pedagogisk dokumentation exempel pantene maska za lase
adobe premiere templates
skolverket betygsmatris
postmodern literature themes
essity tork
derome borås
bygga stenmur sprängsten

Pedagogisk dokumentation tar sin början genom observationer för att bland annat se vad barnen intresserar sig för. Observationerna kan i sin tur dokumenteras och där kan man använda sig av olika tillvägagångssätt som exempelvis fotografering, filminspelning och/eller ljudupptagningar [ 8 ] .

Doku-mentationen kan användas som underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och vilka utvecklingsbehov som finns. 2018-08-20 Pedagogisk dokumentation är en utveckling av dokumentation som innefattar insamlat material så som bilder, anteckningar eller videoinspelningar utan vidare bearbetning.


Msn latino
storverk

Ett exempel på dokumentation med en powerpoint image kullerbyttan har flera konkreta och givande inlägg om pedagogisk dokumentation.

Att börja lära känna varandra ….. • Vi har behövt lägga fokus på att lära känna varandra och … Pedagogisk dokumentation och kontakt till hemmet (UBS 2016) Digital dokumentation ska användas i samband med att barnen leker, undersöker, rör på sig samt upplever och producerar konst.

Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan. Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att förändra, utveckla och fördjupa den pedagogiska praktiken. Det handlar om observation, reflektion och analys i en cirkulär process.

Den pedagogiska dokumentationen ligger som grund för gemensamma reflektioner där det ges möjlighet att ompröva sina teorier, samt skapa nya tankar och idéer kring hur arbetet ska gå vidare. Arbetet innefattar meningssökande frågor som varför? hur? och vad? och inbegriper frågor som ”Hur kan vi hjälpa barnen att finna mening i det de gör, i det de möter, i det de erfar?” (Rinaldi 2006, s. 79).

Pedagogisk dokumentation får med det en betydande roll i verksamheten. Det finns Ibland ses också pedagogisk dokumentation som ett sätt att lyfta fram barnens röster och därmed göra dem delaktiga. Jag ska nu ge exempel från både Giraffen och Zebran som visar att … den pedagogiska dokumentationens process där till exempel foton och barns alster används som verktyg.