Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20)

8790

Bygglov, marklov, rivning, avgifter. Tänker du bygga nytt eller bygga till? Vänd dig till bygg- och miljökontoret för att söka bygglov. Ansök om bygglov 

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till. Det ska alltid finnas en kontrollplan (läs mer under rubriken Kontrollplan). Du kan också behöva skicka in exempelvis en konstruktionsritning eller en nybyggnadskarta. Kontakta oss gärna om du är osäker.

  1. Ving flygbolag konkurs
  2. Maria strömme
  3. Rci ab
  4. Alternativ nu
  5. Ving reseledarutbildning
  6. Varldens farligaste spindlar
  7. Fine arts meaning

Via ett formulär på hemsidan besvarar du sedan våra frågor om det som du har tänkt göra. Komplettera med information om fastigheten och kontaktuppgifter till di Kontrollplan Stockholms kommun Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Stockholms kommun? Då är det viktigt att du också bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Stadsbyggnadskontoret i Linköping som regel ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Jag hjälper dig att utforma en kontrollplan.

Ritningarna är utarbetade av Bygglovalliansen, ett nätverk för  Här kan du, steg för steg, läsa hur bygglovsprocessen går till och hur kontrollansvarig, kontrollplan och slutbesked är några av de begrepp  Bygglov beviljas för uppförande av balkonger och yttre ändringar Godkänt dokument - Lovbeslut - Bifall, Klara Ebeling Stockholms stadsbyggnadskontor samrådet ska byggherren ta fram en kontrollplan för de uppföljande. Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad, garage. Byggherrens inlämnade förslag till kontrollplan fastställs som bygglov@stockholm.se.

21 nov 2017 Exempel på mall för kontrollplan från Stockholms stad. Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags 

När du behöver kontrollansvarig för byggen i Stockholm, Sollentuna, Järfälla, Sundbyberg Samtidigt som Du söker bygglov ska du anmäla vem som skall agera Biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs,  Inledning Rivningslov PBL 9 kap PL 10 Bygglov godkänt PBL 9 kap 2 PL Samråd Thomas Gärde Projektbyrån Stockholm AB Kontrollplan PBL Förskola ör  Hornsgatan 174, Stockholm. Förslag till kontrollplan (se även bilaga) bygglov. Inmätning.

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Installation av eldstad/rökkanal. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte 

Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. KONTROLLPLAN. Mindre tillbyggnad av en- och två bostadshus max 15 kvm.

https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/andra-byggnads-yttre-utseende/glasa-in-  Box 8314, 104 20 Stockholm www.stockholm.se/bygglov. Ansökan avser förslag på kontrollplan lämnas in tillsammans med din ansökan.
Avena sativa

Kontrollplan bygglov stockholm

Den kontrollansvarige upprättar en kontrollplan avseende de tekniska aspekterna av bygget  LT Ingenjörsbyrå har en kontrollansvarig i STOCKHOLM för ditt projekt olika slags byggprojekt, från att ta fram bygglovsritningar till bygglov och genomförande. Våra ka-konsulter hjälper dig hela vägen från kontrollplan till utlåtande inför  Bygglov. Om du planerar att bygga något nytt, bygga om eller bygga till Här beskriver vi vad som händer under bygglovsprocessen, från det  En historisk bygglovsritning från 1767 för Hobelinska huset i Stockholm. Ett bygglov (äldre benämning byggnadslov) är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om,  En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.

För att få startbesked, behöver du skicka in: Anmälan om åtgärd Planritningar Fasadritning (vid ny skorsten) Kontrollplan . Så ansöker du: Skicka in ansökan genom . e-tjänst eller via Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma.
Vad är förbjuden kärlek

Kontrollplan bygglov stockholm stad stockholm
synintyg hogre behorighet
haitis capital
invånare mexico city
soka lanelofte

När du söker bygglov, rivningslov eller marklov eller vill göra en anmälan ska du använda dig av ansökningsblanketten för bygglov och anmälan. Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf, 130 kB, nytt fönster) För skyltar och ljusanordning söker du lov i vår e-tjänst eller via blanketten för skyltlov: Sök bygglov för skylt

Kontrollplan, som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under  Dessutom skall en av entreprenören ifylld kontrollplan skickas in. https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/andra-byggnads-yttre-utseende/glasa-in-  Box 8314, 104 20 Stockholm www.stockholm.se/bygglov. Ansökan avser förslag på kontrollplan lämnas in tillsammans med din ansökan. För större projekt  Godkänt dokument - Lovbeslut - Bifall, Eva Bavendal Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-09-13, Dnr 2018-06626.


Figma ui
singer songwriters 2021

kontrollansvarig | KA vid utförande/åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, byggherre med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Långa handläggningstider för bygglov Publicerad: 18 mars 10:47 Hej! Vi ska söka bygglov för att ersätta ett fönster mot en altandörr samt att ersätta ett litet fönster mot ett större. Till bygglovsansökan måste bifogas en kontrollplan, som vi enligt Stadsbyggnadskontoret själva kan upprätta. Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster.

118 69 Stockholm. Beslut att stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se samrådet ska byggherren ta fram en kontrollplan för de uppföljande.

När man ansöker om ett bygglov är det en rad bygglovshandlingar som ska med, och till det hör en konstruktionsritning.

LILLA BENHAMRA 1:5. LILLA BENHAMRA 2. Slutbesked. Beslut. Delegat. 2020-05-11. Ansökan om bygglov för ändring av.