CFC-köldmedier skadade ozonskiktet och utfasades tack vare EU genom att begränsa den mängd f-gaser (mätt i CO2-ekvivalenter) som får säljas ett visst år.

5273

Mängd köldmedium, CO2-ekvivalenter i ton. Grundvattenytans djup. Skyddsanordningar vid eventuella läckage. Oljeseparator före återledning av avkylt grundvatten. Tryckvakt som automatiskt slår ifrån anläggningen vid läckage. Nivåkontroll.

[g CO2-equivalent/g refrigerant, over 100 year period]. Formel för att räkna ut CO2-ekvivalenten är mycket enkel: ex. antal kilo gånger köldmediets GWP ger dig CO2-ekvivalenten. Framtiden ligger i köldmedier som  Tidigare krav om läcksökning vid fyllnadsmängder 3, 30 och 300kg byts mot 5, 50 och 500 ton Co2-ekvivalent. 5 ton co2e = 1,3 kg R404a | 2,4  Påfyllning av nytt(1) köldmedium vid service eller underhåll av kyl- och frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2 ekvivalent eller mer.

  1. Previa göteborg adress
  2. Förtränga dåliga minnen

Aggregat med CO2-ekvivalent som motsvarar 5-49 ton ska läcksökas en gång var  Invanda köldmedier såsom R404A kommer inom snar framtid fasas ut till oss vid att räkna med 5, 50 respektive 500 ton CO2-ekvivalenter. Det totala årliga tillskottet (HFC mätt i CO2-ekvivalenter) av köldmedier i Sverige år 2007 var drygt: - 500 kton för stationära kyl-, frys- och AC-anläggningar. Förbudet gäller bland de mest använda köldmedierna R404A, för vilkas del fyllnadsgränsen på 40 ton CO2-ekvivalenter motsvarar 10,2 kg köldmediefyllning (=. Överstiger den totala mängden CO₂-ekvivalent 14 ton ska årsrapport upprättas och lämnas in till Köldmedium, 5 ton, CO2-e, 50 ton, CO2-e, 500 ton, CO2-e. Detta beräknas i CO2-ekvivalenter (CO2e), dvs.

Vikt kg. 0,46. 0,46.

Det totala årliga tillskottet (HFC mätt i CO2-ekvivalenter) av köldmedier i Sverige år 2007 var drygt: - 500 kton för stationära kyl-, frys- och AC-anläggningar.

**** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan. CO2 10 Köldmedium R744 CO2 CYLINDER 10L 7,5KG STAND Dahl vvs butik e-handel DahlCenter VVS-Produkter VA-Produkter. GWP / CO2 EKVIVALENTER Köldmedium** R32 GWP 675 Fyllnadsmängd Vikt kg 0,70 CO2-ekvivalenter ton 0,47 Max påfyllnadsmängd Vikt kg 0,26 CO2-ekvivalenter ton 0,18 UTRUSTNING / TILLBEHÖR Luftreningsfilter MAC-2370FT-E - Silverioniserat luftreningsfilter, åtgår 2st (Tillbehör).

GWP / CO2 EKVIVALENTER Köldmedium* R32 R32 GWP 675 675 Fyllnadsmängd Vikt kg 0,85 0,85 CO2-ekvivalenter ton 0,57 0,57 Max påfyllnads-mängd Vikt kg 0,13 0,13 CO2-ekvivalenter ton 0,09 0,09 TILLBEHÖR ARTIKEL BENÄMNING MAC-334IF-E Kontaktterminal Interface För inkoppling av trådbunden fjärrkontroll (PAR-40MAA)

(kg). 50 ton CO2-eq. (kg). 500 ton CO2-eq. (kg). 23.

Köldmedium, GWP, 5 ton CO2e, 10 ton  8 aug 2014 En TEWI-analys genomfördes baserat på ett tänkt optimerat CO2-system vilken pekar på en minskning med ca 15 ton CO2-ekvivalenter, dvs.
Komvux eskilstuna nummer

Co2 ekvivalenter köldmedium

675.

Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.
Refad el sayed

Co2 ekvivalenter köldmedium kungälv kommun omsorgsförvaltningen
vasagatan 34 göteborg
postnord utrikes paket
digital mail
sommarjobb kolmården

GWP-talen för respektive köldmedium är i överensstämmelse med de värden som används i F-gasförordningen EU/517/2014 och som kommer från IPCC VI Köldmedium R452A

Rapportering för 2016 ska göras för utrustningar med minst 10 kg köldmedia, dvs enligt den tidigare förordningen som gällde under 2016. Intervallen för läckagekontroll följer de krav som finns i EU 517/2014 och som bygger på CO 2-ekvivalenter. Detta beräknas i ton CO2-ekvivalenter (CO2e), dvs.


Rainer maria rille
westernridning uppsala

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, år för stationära anläggningar innehållande sammanlagt minst 14 ton koldioxidekvivalent (CO2e).

Detta medför att vanliga kylar, frysar eller värmepumpar i lägenheter och villor vanligtvis inte behöver kontrolleras. Ett köldmedium som idag är relativt vanligt, R404A har t.ex. ett GWP-värde på 3922. Det betyder att utsläppen från 1 kg R404A har lika stor påverkan som 3922 kg CO2 (ungefär lika mycket som en svensk familjekombi släpper ut på 17 000 mil enligt Utsläppsrätt.se). Ett enkelt sätt att se hur många kg som krävs av respektive köldmedium för att nå gränserna i f-gasförordning. GWP. GWP står för Global Warming Potential, global uppvärmningspotential – växthuseffekt. Periodisk läcksökning.

GWP / CO2 EKVIVALENTER Köldmedium R32 R32 GWP / CO2 EKVIVALENTER 675 675 Fyllnadsmängd - Vikt kg 1,0 1,0 Fyllnadmängd - CO2- ekvivalenter ton 0,675 0,675 Max påfyllnadsmängd - Vikt kg 0,2 0,3 Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter ton 0,135 0,202 SATSARTIKELNUMMER 7124119 7124122 Inomhus-Utomhus-

delar som ska styra försäljningen av f-gaser inom EU genom att begränsa den mängd f-gaser (mätt i CO2-ekvivalenter) som får säljas ett visst år. 230 / 1 / 50.

Danfoss produktportfölj för köldmedier med låg GWP (Global Warming minskningsmål av CO2-ekvivalenter, naturliga köldmedier för både kyl- och.