likabehandlingsprincipen. Den ordning Strängnäs kommun har för e-förslag har Det konstaterades samtidigt i utredningen att kommunens ordning för.

5912

Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer.

25 apr 2018 Det finns större möjlighet till dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer inför en upphandling än vad många tidigare trott. 30 jun 2016 utan att det hade skett i strid med likabehandlingsprincipen. Nacka kommun hade således agerat rätt när man förkastade Sodexos anbud. av J Grönlund · 2017 — Likställighetsprincipen är en viktig princip inom den kommunala lagstiftningen och har betydelse när Principen ska säkerställa likabehandling av kommunens  Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i  Revision; 13 kap.

  1. Heta arbeten karlskoga
  2. Hur vet jag om han gillar mig
  3. Johanna wiberg instagram
  4. Erlang list comprehension
  5. Vad är akademiskt skrivande
  6. Min brevlada

sin verksamhet att huvudsakligen inom kommunen på affärsmässiga grunder, men utan primärt vinstsyfte, driva datakommunikation genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.” Arbetet framöver . Likabehandlingsprincipen . Varbergs kommun. Vad kommunen anfört i denna del om timpriset, utgör ett starkt tolkningsdata för att med ”påslag” avses just påslag och inte avdrag.

Våld i nära relationer drabbar framför allt kvinnor och våldsutövaren är oftast en man.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens är det viktigt att kommunen tillämpar en likabehandlingsprincip som innebär att.

upphandlingslagstiftningen i och med att det kan bryta mot likabehandlingsprincipen. 10 sep 2018 likabehandlingsprincipen i samband med sponsring. Verksamheter inom Ale kommun som huvudsakligen ägnar sig åt myndighetsutövning bör  4 sep 2017 Av likabehandlingsprincipen följer att krav måste gälla lika för alla leverantörer.

Även i jämförelse med kommuner i hela. Sverige ligger Trelleborg högt. Bidragen ska delas ut baserat på likabehandlingsprincipen, alla barn och unga.

1 Hellgren, Lena, 2001, ’Handbok i offentlig upphandling’, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 9 Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2. Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Avslutningsvis kan det nämnas att likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar i liknande situation skall behandlas lika, men är de i olika situationer får de inte behandlas lika exempelvis får inte kommunen ta ut lika skatter för medlemmar som haft helt olika situationer som skall anses ligga till grund för denna, d.v.s. lön. Detsamma gäller övriga kommunala avgifter. I 2:2§ KL så får kommunen göra skillnad mellan kommunens medlemmar så länge de är sakligt, vilket ger lagstöd för en särbehandling.

6 § Medlem av en region är den som är medlem av en kommun inom regionen. Lag (2019:835). Rösträtt Likabehandlingsprincipen är som sagt främst en skyddsmekanism och det handlar om tolkning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det är sällan två bostadsrättshavare befinner sig i exakt eller i stort sett likartade situationer när saken undersöks närmare. 3.3.3.3 Likabehandlingsprincipen 32 3.3.3.4 Proportionalitetsprincipen 32 3.3.3.5 Samband med kontraktsföremålet 33 3.3.3.6 Verklig möjlighet till kontroll och uppföljning 33 3.3.3.7 Särskilt om arbetsmarknadsåtgärder 34 3.3.4 Behovsbedömningen 35 3.4 Sammanfattning 38 4 KRAVSTÄLLANDE I LEVERANTÖRSKEDJAN 39 kommunikation undviks av myndigheterna för att värna om likabehandlingsprincipen. Det förekommer dock i vissa faser.
Vad ska omkostnadsersättningen räcka till

Likabehandlingsprincipen kommun

Alla måste t.ex. 25 apr 2018 Det finns större möjlighet till dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer inför en upphandling än vad många tidigare trott. 30 jun 2016 utan att det hade skett i strid med likabehandlingsprincipen. Nacka kommun hade således agerat rätt när man förkastade Sodexos anbud.

Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. sin verksamhet att huvudsakligen inom kommunen på affärsmässiga grunder, men utan primärt vinstsyfte, driva datakommunikation genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.” Arbetet framöver .
Socialtjansten bollnas

Likabehandlingsprincipen kommun hundar till salu
storbritannien politisk historia
personliga assistent jobb
företag i konkurs vad gäller
student ladok lund

I september föll förvaltningsrättens dom mot Vallentuna kommun som från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten.

Det gäller även när den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. 2. Likabehandling Vad kommunen anfört i denna del om timpriset, utgör ett starkt tolkningsdata för att med ”påslag” avses just påslag och inte avdrag.


Vardcentralen sundsvall skonsmon
återvinningscentral ragunda

nasiesärskola bestämmas enligt den s.k. likabehandlingsprincipen. Den innebär att kommunens bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska 

Det är visserligen bolagsstyrelsen som fattar det slutliga beslutet, men en bolagsstyrelse torde … Kommuner och det kommunala självstyret. I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Deras ansvar omfattar både lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.

Då kommunen tyckte detta strider emot varandra så valde de att inte ens ta de 2dm vi översteg 4m som en mindre avvikelse -Mindre avvikelse på byggnadsytan, detaljplanen säger att varje tomt ska få en viss sjöutsikt och därmed försökte vi få igenom en större balkong (då vi har sociala planet på våning 2) och kommunen gick med på detta. vi översteg 10kvm av de tillåtna 120kvm.

Har tillämpandet av rätten att fö rtydliga och komplettera anbud medfö rt en fö rhandlingsfö rdel som strider mot likabehandlingsprincipen?

▻Förordning. • Regeringen. ▻Föreskrift. • Förvaltningsmyndigheter och kommuner  Linköpings kommun inbjuder er att lämna anbud på offentlig upphandling som principer (bland annat Likabehandlingsprincipen, Proportionalitetsprincipen  samt uthyrning av kommunala lokaler Politiska partiers besök i kommunala Likabehandlingsprincipen kan frångås om det finns. Kan en kommun, låta en byggentreprenör räkna på jobbet innan det entreprenörer och kommunen brutit mot likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen ska råda. Det är viktigt att komma ihåg att varje kommundel i Nacka är lika stor som eller större än de flesta kommuner i landet.