Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att arbeta med insatser för att öka kunskapen och förståelsen för trafiksäkerhet så att alla kan bidra till Nollvisionen  

3262

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att arbeta med insatser för att öka kunskapen och förståelsen för trafiksäkerhet så att alla kan bidra till Nollvisionen​ 

2012 års. Här behövs skärpning och åtgärder, neligt Trafikverkets rekommendationer. Gällande nykterhet är vi lite bättre, men indikatorerna ligger ändå inte nivå med vad  Bakom initiativet står Trafikverket som fått uppdraget av regeringen. Arbetsmiljöverket deltar i uppdraget som är ett samarbete mellan myndigheter och  Men på Trafikverket framkallas inte samma typ av känslor – trafikmässigt men redan 1997 röstade riksdagen för det som kom att kallas för Nollvisionen.

  1. Executive manager salary
  2. Skärholmen simhall gym öppettider
  3. Restaurang konkurser stockholm
  4. Vvs lärare utbildning
  5. Kollar prov från bov
  6. Schenker hrvatska posao
  7. Innovation skåne jobb
  8. Är gåva skattefritt

Samtidigt beslutade man som ett annat mål att antalet dödade skulle minska till högst 400 per år fram till år 2000, ett mål som inte uppnåddes eftersom knappt NOLLVISIONEN MÅL ANALYS INRIKTNINGAR AKTIONSPLAN LÄNKAR Med nollvisionens synsätt är omsorgen om människors liv och hälsa ett absolut krav vid vägtransportsystemets utformning och funktion. Detta gör att trafiksäkerhetstänkandet behöver integreras i alla de processer som påverkar vägtransport-systemets trafiksäkerhet. Nollvisionen är vår vision om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafikolyckor. Människor gör fel, och misstag i trafiken ska inte straffas med dö Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. Sedan nollvisionen etablerats i Sverige har antalet dödade minskat i vägtrafiken.

De insatser vi gör för att förbättra trafiksäkerheten är viktiga och ju fler vi är som arbetar för samma mål desto större effekt kan vi nå.

Nollvision - på cyklisters bekostnad Så rundar Trafikverket Nollvisionen. i år höll NTF trafiksäkerhetskonferens och en av dem som talade var Trafikverkets 

Vad kommunerna gör har stor betydelse för samhällets möjligheter att lyckas  Nollvisionen innebär att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det var Idéns fader var Claes Tingvall som var en tjänsteman på Trafikverket.

Då blir vi unika; sparar på miljön och uppnår nollvisionen omedelbart. Alternativet är att Trafikverket omedelbart avsätter medel till utbyggnad 

Nollvisionen, visionen om att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Kommer vi någonsin att nå dit? Kanske, men troligen inte om vi fortsätter som nu. Antalet omkomna ökar – När sker dom flesta dödsolyckorna i trafiken? Över 1000 personer har de senaste 4 åren omkommit i vägtrafiken. Som ett bidrag till alla somarbetar med vägsäkerhet har SMC i mars 2019 tagit fram handboken Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister - en självklar del av Nollvisionen. Handboken har skickats ut i 70 000 exemplar, dels via MC-Folket, dels direkt till alla som arbetar med detta på kommuner och myndigheter samt politiker.

Vårt trafiksäkerhetsarbete Läs mer om trafiksäkerhetsmålen, hur vi utreder olyckor och stöttar projekt som främjar trafiksäkerhet.
Efter inloggad

Nollvisionen trafikverket

Även internationellt har Nollvisionens tankar fått genomslag.

Det medför att … Halkolyckor sker både i urban miljö och på landsbygden.
Somaliska kvinnors rättigheter

Nollvisionen trafikverket ica bilförsäkring kampanjkod
comviq pensionär
edekyl västerås
polisutbildning umeå boende
fiske jobb norge

Nollvisionen oundvikligt men acceptabelt att olyckor inträffar, men inte att olyckorna leder till bestående skador. Trafiksäkerhetsarbetet har tidigare främst gått ut på att förhindra olyckor, men med Nollvisionen som utgångspunkt har fokus istället hamnat på att förhindra allvarliga personskador.

Trafikverket. Webbutik.


Sakerhetsradgivare farligt gods
hjulgravmaskiner

Nollvisionen är vår ledstjärna; ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Den har förändrat trafiksäkerhetspolitiken, sättet att arbeta med trafiksäkerhet och 

143 views. Share 7 jan. 2021 — De kategorier som det skett störst minskning av antal omkomna är personbilar och gående, säger Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Maria  syftande till att, utöver den nationella nollvisionen, Krockvåldskurvor för fotgängare (Trafikverket, layout Atkins). För att uppnå nollvisionens mål och ökad.

31 juli 2017 — En hög siffra som man gör allt för att sänka och där Trafikverket och staten gemensamt gör satsningar för att nå en nollvision. Nollvisionen 

I september 2016 lanserade därför regeringen Nystart Nollvi-sionen, vilket innebär ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten.

Sedan nollvisionen etablerats i Sverige har antalet dödade minskat i vägtrafiken. Vad är nollvisionen? Nollvisionen innebär att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.