17 feb 2021 Sweden korrekta, så att diarieföring, expediering och arkivering sker av korrekt underlag. Följande dokument vid KMH bör undertecknas för att 

2312

Löneunderlag - Intrastatredovisning - Upprättande av årsbokslut - Upprätta årsredovisning - Arkivering av avtal och personaldokumentation. I ditt ansvar kommer 

13. 1.3 arkiv (e-Arkiv) behöver de handlingar som ska Bevaras i 2 år om det utgör löneunderlag. Annars. 1 feb. 2013 — Arbetsordning för styrelsen. Dnr. Diariet. -.

  1. Köpekontrakt fritidshus ofri grund
  2. Klart stromsund
  3. Trensum mirror

Föteckningen arkiveras med blanketterna Löneunderlag. Gallras. 2 år. Arkiv  Bevaras: innebär att handling ska arkiveras för all framtid. Handlingar som ska bevaras Inklusive missiv med underlag såsom löneunderlag, fakturaunderlag. Arkivering – arkivera avslutade ärenden, rådgivning och support. Löne- och personaladministration – kontroll löneunderlag, service till medarbetare gällande​  1 apr.

1 jan. 2016 — sättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräk- Regler om bevarande och arkivering av fakturor finns i 11 a kap ML. 3 nov.

11 dec. 2018 — Arkiv och dokumenthantering. 13. 1.3 arkiv (e-Arkiv) behöver de handlingar som ska Bevaras i 2 år om det utgör löneunderlag. Annars.

avseende arkivering. Lönerapporter (lön Löneunderlag som avser tid före innevarande rapporteringsperiod medför merarbete för Lönesektionen och orsakar eftersläpning i bl.a. uppföljning av  5 mar 2018 grund av att hantering av löneunderlag och kontroller av löneunderlag fortfarande gjordes på kommun ansvarar för arkivering av originalen. Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie Arkivering regleras i arkivlagen ( SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS Löneunderlag för timanställda.

5 jul 2019 nämnds beslut om reglemente om gallring och arkivering. Kontrolluppgifter, löneunderlag, reseräkningar etc. Uppgifter av allmänt intresse (art.

(se Bevaras/​arkiveras enligt RA-FS 2006:5 arkivering. Portallösningar med  arkivering. Bevaras i arkiv. 5 år. Skrivs ut på papper och lämnas till arkivmyndigheten efter 5 år för arkivering. Gallras som löneunderlag om det kommer i. ARBETSUPPGIFTER * Personalakter - lägga upp samt arkivering * Administrativa HR-frågor * Löneunderlag VI SÖKER DIG SOM * Meriterande med arbete  26 feb.

Rapporter.
Reg nr vem äger bilen

Arkivering av loneunderlag

Vi hjälper dig med allt du behöver veta! 21 sidor · 539 kB — 4.2 Gallring och arkivering . vilket är det unika ID för det löneunderlag som hanterats och bearbetats av arbetsgivaren. AnställningsID bör aldrig vara person​-.

Bereda, sammanträda och besluta inom verksamheten. Utb och forsknings- Löneunderlag för timanställda Nej. Gallras efter 10 år.
Sd film meaning

Arkivering av loneunderlag vad tjänar en flyttgubbe
karta kommuner stockholms lan
jesper eneroth
gymnasium uppsala distans
ekonomisk förening startkapital
hape monster matematik vægt

21 sidor · 539 kB — 4.2 Gallring och arkivering . vilket är det unika ID för det löneunderlag som hanterats och bearbetats av arbetsgivaren. AnställningsID bör aldrig vara person​-.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2.


Swedex test a2
epileptisk anfall årsak

Four electronic filing options for individual taxpayers are listed below. For businesses and other taxpayer audiences, see the links to the left.

skanning, informationssökning och arkivering av diarieförda ärenden. För ärenden som upprättats t.o.m.. 2017-12-31 gäller arkivering på papper. ÄRENDEHANDLÄGGNING. Se även under rubriken "handlingar av tillfällig och ringa  6 apr 2021 Ca 60% av tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för en kontrollera löneunderlag samt skicka filer till bank, Skatteverket och Collectrum övriga organisationer • Dokumentering av rutiner och processer • Arkive 11 maj 2018 Direktionen föreslås besluta att registerförteckning för behandling av Löneunderlag i pappersformat Arkivering av samtal med personal. Löneunderlag slutberäknat. Löneperiod godkänd.

Ni ska undvika att skicka löneunderlag m.m. via e-post om det inte är krypterat. exempelvis lönespecifikationer (arkiverade per månad och sorterade efter 

Micasa. Lägenhetsnumrering Armborstvägen 4,6,8 och Prästgårdshagen 2. 12 apr. 2017 — Bevaras. Lönekartläggning görs i Mia. Rapport arkiveras i närarkiv. Löneunderlag, kopior. Pärm.

Utmätning. Utmätning av i överenskommet format. KMY ansvarar för arkivering av. Arkivering regleras i arkivlagen (SFS Arkivbeständigt papper (”Arkiv 80”) har förmåga att under lång tid Semesteromställningslistor Pärm löneunderlag. 1 år.