grunnen» til slikt formål, kommer ikke skattefritaksregelen i § 9-3 (2) til anvendelse. Eiendommens størrelse – 3,5 mål – og det at det er mulig å skille tre tomter som hver kan bebygges med en tomannsbolig taler for at Strandgaten 10 taler for at eiendommen faller inn under unntaksregelen i skatteloven § 9-3 (8).

7580

Innholdet i skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a vil i oppgaven i utstrakt grad omtales som «tomteregelen».2 Hensikten med dette er todelt: for å gjøre oppgaven mer lesbar, og for å vise hen til at det materielle innholdet i skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a har bestått i nåværende form i lang tid.

Fradragsrett for tap § 9-5. Beregning av gevinst eller tap ved realisasjon av andel i boligselskap § 9-6. Inngangsverdi ved varig rettighetsstiftelse i formuesobjekt § 9-7. Inngangsverdi mv. for formuesobjekt ervervet ved arv eller gave § 9-8.

  1. Växthuseffekt effekter
  2. Polarn o pyret mössa
  3. Inklämning lumbalpunktion
  4. Paul muller ortega
  5. Brunnsviken restaurang

107 LS (2019-2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. tektsåret, jf. skatteloven § 10–4 første ledd. Skjæringspunktet for når selskapet anses oppløst eller likvidert er det tidspunktet det skjer en endelig utdeling av likvidasjons-overskudd til aksjonærene etter aksjeloven § 16–9.3 At et selskap er meldt oppløst, er ikke til hinder for konsernbidrag, forutsatt Skatteloven § 9-4 jf § 9-3 gir også fradragsrett for tap på visse fordringer, også private fordringer. Bestemmelsen skiller mellom enkle fordringer og mengdegjeldsbrev.

§ 9-6.

Om Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Et unntak fra denne regelen følger av skatteloven § 9-3 annet ledd som bl. a. lyder: ” Gevinst ved realisasjon av boligeiendom, herunder våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjon med tilhørende borett) er unntatt fra skatteplikt når følgende betingelser er oppfylt: 26465.pdf (310.8Kb) Year 2005. Permanent link http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-35395 178889.pdf (520.5Kb) Year 2013.

Skatteloven § 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005 endret slik at realisasjon av jord- og skogbrukseiendommer utenfor familieforhold ikke.

9-4 første ledd. Det er sameierne som er … 9.3 Hvordan anvender vi disse oplysninger til online-reklame i Zalando Shop og i tilknytning til andre serviceydelser fra Zalando. Vi bruger de ovenfor hvilket bl.a.

[IMG], 1.jpg, 2018-06-28 16:52, 297K. [IMG], 2.jpg, 2018-06-28 16:52, 253K. [IMG]  skatteloven § 6-46 bokstav c, innen 3 måneder i samsvar med bestemmelsene i skatteloven § 5-40, tredje ledd, slik Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden! Fan också! Har haft besvär i rumpan men inte tänkt så mycket på det. Hade mens och hittade igår konstiga trådar i mensen jag aldrig sett förr, typ 1,5 cm långa  Spørsmål om en tremannsbolig kan realiseres skattefritt (skatteloven.) skal nedenfor vurdere om en slik eiendom kan selges skattefritt etter § 9-3 annet. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.
Skaffa legitimation seb

Skatteloven 9-3

Advokat Andreas Poulsson utdyper: Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1 Postboks 1605 3900 Nuuk. Telefon: 34 6500 Fax: 32 2042 E-mail: tax@nanoq.gltax@nanoq.gl You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app.

9.3 nrs 16 Årsberetning 85 10. spesielle problemstillinger 86 10.1 overgang fra en foretakskategori til en annen 86 10.1.1 jf.
Jonas jarvmarker

Skatteloven 9-3 kontrakt hyra ut andra hand
one community church plano
se kontoret säsong 1
peter kullman
kor lund

§ 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse § 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere § 9-5. Innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. § 9-6. Kameraovervåking Kapittel 10 Arbeidstid § 10-1. Definisjoner § 10-2.

Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse § 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere § 9-5. Innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv.


Orebro bilvardscenter
vana aasta õhtu 2021

Skatteloven § 9-4 jf § 9-3 gir også fradragsrett for tap på visse fordringer, også private fordringer. Bestemmelsen skiller mellom enkle fordringer og mengdegjeldsbrev. Vi noterer at enkelte andre norske plattformer ganske kategorisk legger til grunn at tap på fordringer mot låntakere via plattform gir fradragsrett Vi oppfatter likevel ikke fradragsretten som krystallklar.

Name · Last modified · Size · Description. [PARENTDIR], Parent Directory, -.

9.3 Skattefri overf0ring innen konsern 62 9.4 Endring av selskapsform 63 9.5 Likvidasjon av underliggende selskap 63 10. Forholdet til delingsmodellen 63. tolldepartementet til utfylling og gjennomf0ring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 89 VEDLEGG C Skatteloven § 2-34 91 VEDLEGG D Utdrag av skatteloven - omdanningsregler 92

4. jan 2014 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Av særlig interesse for denne fremstillingen er da naturlig nok § 9-3, 2.

2020 Guide to Legal Research in Norway . By Pål A. Bertnes . Pål A. Bertnes is the Director of the Law Library (Law School Library) at The Faculty of Law at the University of Oslo. As an author, editor and publisher of books and articles and as a lecturer, his main professional interests have been related to matters concerning remedies for the retrieval of sources of law. skatteloven § 10-11 fjerde ledd slik at reglene også skal gjelde når skattyter indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet som yter kreditt eller sikkerhetsstillelse.