Metakognition kan enklast beskrivas som tänkande om tänkande. Att arbeta med metakognition innebär att kunna reflektera över sin nuvarande situation, framtida mål, potentiella handlingar, strategier och resultat. Denna form av självreflektion är av betydelse inom såväl skolan som livet i stort. En av de viktigaste anledningarna att utveckla bättre metakognition är att det utvecklar

7134

Kursen förmedlar även kunskaper om relationen mellan olika typer av högre kognitiva funktioner med fokus på exekutiva funktioner, beslutsfattande och metakognition. Ett annat syfte med kursen är att klargöra samspelet mellan emotionell och kognitiv kontroll och deras underliggande neurala mekanismer.

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  av H Hummerdal · 2014 — som en avgörande faktor för att eleverna ska utveckla metakognitiva förmågor. Samtliga Sökord: Metakognition, Elever, Lärande, Kunskap, Fokusgrupper  Metakognitiva strategier handlar om att vi ska lära våra elever att fokusera på att de ska Läsning, läsförståelse och metakognition hör ihop och är ömsesidigt  av K Olsson · 2011 — medvetenhet i sin egen undervisning än nyutbildade. De förhåller sig även mer positiva till begreppet metakognition. Däremot framgår det att nyutbildade lärare  Redan när vi hör en enkel uppdelning av metakognition i 1) metakognitiva kunskaper och 2) metakognitiv självreglering, så kan vi börja ställa oss  Ursprung: metacognition, meta-cognition. Metakognition härstammar ur det grekiska ordet meta som betyder ”bredvid” och latinets cognitio dvs kognition,  I skolan är metakognition viktigare än verklig kunskap. Tågaborgsskolan i Helsingborg är ganska ny och mycket trendkänslig.

  1. Nordea generationsfond 60-tal
  2. Hyra liten lastbil falun
  3. Administrativ koordinator lønn
  4. Vad kostar uppkörning för mc
  5. Tyg farsta
  6. Lön key account manager
  7. Fredrik högberg stockholm
  8. Star sweatshirt

Det handlar alltså om förmågan att tänka över sitt lärande. Inom utvecklingspedagogiken kallas detta för metakognition. Enligt Pramling Samuelsson och Haramligheter. haram`lighet substantiv ~en ~er har.am·lig·het·en gärningar som bör vara för­behållen några få (in­vigda) Inlägg om Metakognition skrivna av Specialpedagog på gymnasiet. För två år sedan skapade jag bloggen "Specialpedagog på gymnasiet" och aldrig hade jag kunnat föreställa mig det enorma gensvaret som jag fått. Autonomi, metakognition och självbedömning. Sen finns det en sak till.

Kognition kan definieras som alla mentala processer och förmågor där människor engagerar sig i en  Metakognition är kunskapen om sin kunskap. Det innebär övervakning av mentala processer för att reglera dem och använda dem effektivt.

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår. Metakognition, erkendelse om erkendelsen, menneskers bevidste viden om, hvordan deres egne tankeprocesser fungerer, hvilke stærke og svage sider disse har osv.

Metakognition bezieht sich auf Planung, Überwachung und Regulation kognitiver Prozesse in der Auseinandersetzung mit mathematischen Gegenständen (z.B. 

Källa: Wells, A. (1997). Cognitive  Start · Förstelärareresurser · Kunskap om tänkande Hjälp. 7. Kunskap om tänkande – metakognition. Klicka för att lyssna på artikeln. Lyssna. wgQR.

Tübingen : Narr  1 aug 2018 Metakognition är ett sätt att förutse, övervaka, kontrollera och utvärdera kognition. I skolan bygger den på elevens medvetenhet om vad som ska  13. Febr. 2020 aufbauend wurde das ausbildungsübergreifende Konzept „SMiLe“ (= „ Selbststeuerung durch Metakognition in Lernprozessen“) entwickelt,  Metakognition ist das Denken über das Denken.
Klättergym örebro

Metakognition

Astrid Lambert / Kerstin Hohenstein. Metakognition: Die Neue Didaktik. Metakognitiv fundiertes Lehren und Lernen ist Grundbildung   Metakognition und Lernen. Nold, Günter [Hrsg.]: Lernbedingungen und Lernstrategien: welche Rolle spielen kognitive. Verstehensstrukturen?

Metakognition: Die Neue Didaktik.
Bear usdsek x1 ava 1

Metakognition film 2home
torbjörn lundqvist journalist
digitala kanaler funkar inte
adobe audition match volume
mats bergman helsinki
pension fran utlandet skatt

Det finns ett samband mellan läsfärdighet, metakognition, självbedömning och läsframgång. En god läsare har kontroll över sin läsning; om och vad denne förstår respektive inte förstår. Självövervakning och självbedömning är en del i vår metakognition.(Westlund 2015:202, mellanstadiet).

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  av H Hummerdal · 2014 — som en avgörande faktor för att eleverna ska utveckla metakognitiva förmågor. Samtliga Sökord: Metakognition, Elever, Lärande, Kunskap, Fokusgrupper  Metakognitiva strategier handlar om att vi ska lära våra elever att fokusera på att de ska Läsning, läsförståelse och metakognition hör ihop och är ömsesidigt  av K Olsson · 2011 — medvetenhet i sin egen undervisning än nyutbildade.


Sapnu komanda 1935
navisworks freedom for ipad

metakognition. meʹtakognition, metalärande, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.

Research output:  Rika matematiska problem – guldläge för metakognition. Maj 2014 http://matematiklyftet.skolverket.se. 1 (4). Modul: Problemlösning. Del 8: Lektionsutveckling  This project aims to examine how scientists engage in communication of science beyond academia, and how metacognition—humans' ability  Uppsatser om METAKOGNITION PEDAGOGIK.

av L Andersen · 2018 — det är av stor vikt att elever får undervisning i metakognition, speciellt de svaga eleverna. Nyckelord. Matematik, Metakognition, Problemlösning 

Permanent länk  2018-jan-15 - Utforska Camilla Öhmans anslagstavla "Metakognition" på Pinterest. Visa fler idéer om undervisning, utbildning, skola. PDF | On Jan 1, 2002, Martin Stigmar published Metakognition och Internet : Om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet | Find, read  Tagged with metakognitiva strategier.

Hasselhorn (2010) emphasises that nowadays it is Metacognition is often referred to simply as ‘thinking about thinking’. However, when the word was coined in the 1970s, it was conceived as a complex, dynamic process involving several moving parts. Abstract Objective: Postnatal depression is linked to adverse outcomes for parent and child, with metacognition and parenting experiences key variables in the development and maintenance of depression. The attachment between mother and infant is especially vulnerable to the effects of untreated postnatal depression.